تلفن تماس۰۲۱۹۱۳۰۳۴۰۹
فکس۰۲۱۵۵۸۶۲۹۳۰
تلفن همراه۰۹۱۰۳۱۷۲۳۹۹
آدرستهران، بزرگراه شهید چراغی، شهرک شریعتی، خیابان مهران جنوبی، خیابان ابوریحان، پلاک ۱۴۰، ط ۲، واحد ۴
کد پستی۱۸۹۴۷۱۹۱۴۴
پست الکترونیکemairan@emair.ir

ردیفحوزهشماره تماس
۱ریاست۰۹۱۰۳۱۷۲۳۹۸
۲نائب رئیس۰۹۱۰۳۱۷۲۳۹۵
۳معاونت آموزش همگانی۰۹۹۳۲۸۷۲۳۹۸
۴معاونت فرهنگی، رفاهی کشور۰۹۹۳۲۸۷۲۲۱۸
۵معاونت حقوقی کشور۰۹۱۰۳۱۷۲۳۹۶
۶معاونت کانونهای استانی۰۹۹۳۲۸۷۲۴۷۰
۷معاونت بانوان۰۹۹۳۲۸۷۲۴۰۷
۸واحد عضویت۰۹۱۰۳۱۷۲۳۹۹
۹حقوقی تهران۰۹۹۳۲۸۷۲۴۱۳
۱۰تلفن ثابت۰۲۱۹۱۳۰۳۴۰۹
“`
دکمه بازگشت به بالا