«مدارک جهت عضویت و صدور کارت انجمن فوریت های پزشکی ایران»

۱ ـ عکس پرسنلی

۲ ـ حکم کارگزینی اشتغال در فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی

۳ ـ مدرک تحصیلی(فوریتهای پزشکی، پرستاری، هوشبری، پزشکی)

۴ ـ کارت ملی

۵ ـ صفحه اول شناسنامه

۶ ـ رسید فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰ هزارتومان حق عضویت

بانک رفاه

شماره حساب ۷۹۸۷۷۰۸۴

شماره کارت رفاه ۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۰۲۵۷۷۲

شماره شبای رفاه: ۸۸۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۹۸۷۷۰۸۴

بنام انجمن فوریتهای پزشکی

کپی یا اسکن موارد فوق را در شبکه اجتماعی ایتا به شماره موبایل ۰۹۱۰۳۱۷۲۳۹۹ ارسال نمایید.

دکمه بازگشت به بالا