وظایف معاونت اجرائی انجمن فوریتهای پزشکی ایران به شرح زیر است:

  1. هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های انجمن در سطح عملیاتی
  2. پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات هیئت مدیره و دبیرخانه انجمن
  3. برنامه‌ریزی و اجرای رویدادها، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی انجمن
  4. ایجاد و مدیریت ارتباطات و تعاملات انجمن با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط
  5. روابط عمومی و اطلاع رسانی از طریق درگاه های مجازی انجمن
  6. طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای نظارتی بر فعالیت‌های اجرایی انجمن
  7. تهیه و ارائه گزارش‌های عملکرد و پیشرفت فعالیت‌های اجرایی به مدیران
  8. همکاری با سایر واحدهای انجمن در بخش های آموزشی، پژوهشی و غیره
  9. مدیریت امور اداری و پشتیبانی امکانات و تجهیزات انجمن
  10. جذب عضو و صدور کارت عضویت

دکمه بازگشت به بالا