برخی از وظایف معاونت بانوان انجمن فوریتهای پزشکی ایران شامل موارد زیر می باشد:

  1. شناسایی و تحلیل چالش‌ها و مسائل خاص بانوان در حوزه فوریت‌های پزشکی
  2. ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب برای توسعه مشارکت و حضور بانوان در این حوزه
  3. برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها و برنامه‌های ویژه بانوان فعال در فوریت‌های پزشکی
  4. ایجاد بسترهای مناسب برای تبادل تجربیات و ارتقای جایگاه بانوان در این عرصه
  5. همکاری با سایر واحدها و کمیته‌های انجمن در راستای توجه به نیازها و مطالبات بانوان
  6. برقراری ارتباط با سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط با مسائل بانوان در حوزه سلامت
  7. پیگیری و ارائه گزارش‌هایی در مورد وضعیت بانوان شاغل در فوریت‌های پزشکی
  8. حمایت از طرح‌ها و ابتکارات بانوان فعال در این حوزه و معرفی آنان به جامعه

دکمه بازگشت به بالا