معاونت حقوقی انجمن فوریتهای پزشکی ایران مسئولیت‌های متنوعی بر عهده دارد. برخی از وظایف این واحد شامل موارد زیر است

۱. بررسی و اظهارنظر درباره قوانین و مقررات مرتبط با فوریت‌های پزشکی
۲. ارائه مشاوره‌های حقوقی به مدیران و اعضای انجمن
۳. تنظیم و بررسی قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های انجمن
۴. پیگیری و رسیدگی به شکایات و دعاوی حقوقی مربوط به انجمن
۵. همکاری در تدوین و بازنگری اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی انجمن
۶. همکاری با واحدهای دیگر انجمن در راستای رعایت قوانین و مقررات
۷. نمایندگی انجمن در مراجع قضایی و اداری در موارد لازم
۸. ارائه نظرات و پیشنهادهای حقوقی برای بهبود فعالیت‌های انجمنشماره تماس های معاونت حقوقی و مشاوره انجمن فوریتهای پزشکی ایران

۰۹۱۰۳۱۷۲۳۹۶ معاونت حقوقی کشور

۰۹۹۳۲۸۷۲۴۱۳ واحد حقوقی تهران

دکمه بازگشت به بالا