با توجه به ماهیت فعالیت‌های بین‌المللی انجمن‌های تخصصی، وظایف معاونت بین الملل انجمن فوریتهای پزشکی ایران شامل موارد زیر می باشد:

  1. برقراری ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فوریت‌های پزشکی با سازمان های جهانی
  2. شناسایی و جذب فرصت‌های همکاری با سازمان‌ها و انجمن‌های معتبر بین‌المللی
  3. سازماندهی و هماهنگی مشارکت انجمن در کنفرانس‌ها، همایش‌ها و رویدادهای بین‌المللی
  4. بررسی و ترجمه متون علمی، قوانین و استانداردهای بین‌المللی مرتبط
  5. پیگیری عضویت و تعامل انجمن در شبکه‌های بین‌المللی تخصصی
  6. برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی مشترک با همتایان بین‌المللی
  7. جذب و هدایت طرح‌های همکاری پژوهشی با مراکز خارجی
  8. تسهیل تبادل دانش، تجربه و اطلاعات بین انجمن و همتایان خارجی
  9. انعکاس دستاوردهای بین‌المللی انجمن به جامعه هدف داخلی
  10. بررسی و پیگیری موضوعات حقوقی و قانونی در تعاملات بین‌المللی

دکمه بازگشت به بالا