وظایف معاونت مالی و خزانه داری انجمن به شرح زیر است

 1. مدیریت و نظارت بر امور مالی و حسابداری انجمن
 2. تهیه و تنظیم بودجه سالانه انجمن و پیگیری تأمین منابع مالی
 3. ثبت دریافت و پرداخت‌های مالی انجمن از جمله حق عضویت، هزینه‌های جاری و…
 4. حفاظت و نگهداری از اموال و دارایی‌های انجمن
 5. تنظیم و نگهداری دقیق دفاتر و مستندات مالی انجمن
 6. تهیه و ارائه گزارش‌های مالی دوره‌ای به مدیریت ارشد انجمن
 7. همکاری با واحدهای دیگر انجمن در تأمین منابع مالی مورد نیاز
 8. پیگیری دریافت کمک‌ها و مشارکت‌های مالی از بخش‌های مرتبط
 9. ارائه مشاوره‌های مالی به سایر واحدها و کمیته‌های انجمن
 10. تسویه حساب‌ها و رسیدگی به صورت‌های مالی انجمن
 11. همکاری با سازمان‌های نظارتی و مالیاتی در خصوص امور مالی انجمن و اراپه اظهارنامه مالیاتی

دکمه بازگشت به بالا