با توجه به ساختار و اهداف انجمن فوریتهای پزشکی ایران، وظایف معاونت کانون های استانی شامل موارد زیر است:

  1. ایجاد و هماهنگی شبکه کانون‌های استانی فوریت‌های پزشکی در سطح کشور
  2. نظارت و پشتیبانی از فعالیت‌های کانون‌های استانی و ارتباط با مدیران آن‌ها
  3. تسهیل تبادل تجربیات و همکاری‌های بین کانون‌های استانی
  4. ارتقای سطح فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی در سطح استان‌ها
  5. هماهنگی در برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌ها و برنامه‌های مشترک استانی
  6. ارزیابی و بررسی عملکرد کانون‌های استانی و ارائه بازخورد به آن‌ها
  7. انعکاس مطالبات و پیشنهادات کانون‌های استانی به ساختار مرکزی انجمن
  8. کمک به توسعه زیرساخت‌ها و امکانات کانون‌های استانی
  9. هماهنگی در جذب و جایابی نیروهای متخصص در سطح استان‌ها
  10. بررسی و پیگیری مسائل و چالش‌های استانی در حوزه فوریت‌های پزشکی

فهرست اعضای هیئت مدیره کانون های استانی انجمن فوریتهای پزشکی ایران ۱۴۰۳


فهرست اعضای هیئت مدیره کانون های استانی انجمن فوریتهای پزشکی ایران ۱۴۰۲مستندات فعالیت قانونی انجمن فوریتهای پزشکی ایران


دکمه بازگشت به بالا