هیئت مدیره
موضوعات داغ

آمار مهاجرت پرستاران از شایعه تا واقعیت/ علت اصلی مهاجرت پرستاران چیست؟

مدتی است که موضوع آمار و ارقام مهاجرت پرستاران در فضای مجازی باعث ایجاد نگرانی‌هایی شده است، موضوعی که سالهاست مورد بحث قرار گرفته و نسبت به این موضوع هشدار داده شده است؛ البته باید توجه داشت مهاجـرت نیـروی انسـانی در بخـش سـلامت کـه بـه آن فـرار مغزهـای سلامت نیز گفته می‌شود، بحـران جهانـی نیـروی کار در بخـش بهداشـت و درمـان شـناخته می‌شـود و بسیاری از کشور‌ها نیز درگیر این موضوع هستند، بعد از شیوع بیماری کرونا بسیاری از کشور‌ها به این نتیجه رسیدند که کادر درمان خود را تقویت کنند و به همین منظور از ظرفیت پرستارات ایرانی در زمینه مهاجرت استفاده شده است، بر اسـاس گزارش سـازمان بهداشـت جهانی،۳.۲ میلیون نفر از پرسـتاران شـاغل در ۸۶ کشـور دنیا، مهاجر هستند. سـهم نیروی انسـانی متخصص خارجی در نظام سـلامت انگلیـس،۱۲ درصـد، در آمریـکا ۱۷ درصـد و در مجمـوع کشـور‌های عضـو اتحادیـه اروپـا ۱۱ درصـد گـزارش شـده است.

تعداد پرستارانی که مهاجرت می‌کنند چقدر است؟

علی عباسی بگلو نائب رییس انجمن فوریت‌های پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری آنا اظهار کرد: مباحث معیشتی، امنیت شغلی، امید به آینده، وضعیت خانوادگی، مسائل شخصی و نگرش‌های افراد از جمله عوامل مؤثر در مهاجرت کادر درمان است.
وی افزود: البته تعدادی از کادر درمان هستند که تصمیم به تغییر شغل خود می‌گیرند و سعی می‌کنند در شغل دیگری فعالیت خود را ادامه دهند.
نائب رییس انجمن فوریت‌های پزشکی ایران ادامه داد: کشور‌های اروپایی و یا آمریکا شمالی و استرالیا مقصد بیشتر پرستاران است و تخمین زده می‌شود سالانه بین دو تا سه هزار نفر از پرستاران از کشور مهاجرت می‌کنند.

نباید آمار‌ها باعث نا امیدی شود

محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار هرچند که آمار مهاجرت پرستاران را اعلام می‌کند، اما تاکید می‌کند که همکاران پرستارش، از اعلام این آمار دل‌خوشی ندارند، وی می‌گوید: «همکارانم می‌گویند آمار از مهاجرت پرستاران را اعلام نکنید، چون بجای اینکه مشکلات را حل کنند، سنگ‌اندازی می‌کنند برای موسسات کاریابی و راه‌های مهاجرت تا پرستاران برای خروج از کشور دچار مشکل شوند.

مهاجرت پرسـتاران، علل و مشـکلات

رصدخانه مهاجرت ایران در سالنامه مهاجرتی سال ۱۴۰۱ بر اساس نتایج یک مطالعه در سـال ۲۰۱۶ بـا عنـوان «مهاجرت پرسـتاران: علل و مشـکلات» اعلام می‌کند کـه برخـی از روش‌هایـی که در برخی کشـور‌ها بـرای جلوگیری از مهاجـرت نیروهـای حرفـه‌ای پرسـتاری و پزشـکی به کار مـی‌رود، جلوگیری از فرآیند اسـتخدام و اخذ ویزا اسـت. در مقابـل، برخـی از تحقیقات به ایـن واقعیت اشـاره کرده‌اند کـه محدودکـردن مهاجـرت و ممانعـت از ایـن رونـد صرفا وضعیـت را بدتـر می‌کند. بـا این حـال، اجرای یـک برنامه مهاجرتـی سـازمان‌یافته و از پیـش برنامه‌ریـزی شـده می‌توانـد بـه حفـظ نیروهـای تحصیـل کـرده کمـک کند.
نکته مهم در همین جمله پایانی این گزارش است، یعنی نبود یک برنامه سازمان‌یافته و درست برای حفظ نیرو‌های کار در کشور، درحالی که فعلا برنامه‌ها با محدویت‌هایی نظیر سنگ‌اندازی در دادن مدرک فارغ‌التحصیلی، حذف برخی از آزمون‌های زبان و … متمرکز شده است.

تعداد پرستاران مهاجر ۱۰ هزار نفر است

محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: بالغ بر ۱۰ هزار نفر از ناب‌ترین پرستاران ما ترک شغل و مهاجرت از کشور را پیش گرفتند، در حالی که چاره این مشکل فقط در اجرای درست قوانین پرستاری و اجرای دستورات مقام معظم رهبری و ریاست‌جمهور بوده و هست. اما برخی آقایان درست دو سال است در وزارت بهداشت به درب حوزه پرستاری قفل زده‌اند و امید بسته‌اند که در انتخابات پیش رو، کل سازمان و شورایعالی و…، را یک جا از جا بر کنند و با خود ببرند.
آمار مهاجرت پرستاری در فضای مجازی درست نیست.

عبادی معاون پرستاری مهاجرت را پدیده‌ای دانست که صرفاً مختص به حرفه پرستاری نیست و گفت: سایر حرف نیز با این پدیده مواجه هستند، اما آماری که در خصوص آمار مهاجرت پرستاران درفضای مجازی به آن اشاره می‌شود، درست نیست.

منبع
آناشعار سال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا